Snöskottning Stockholm

Snöröjning av tak för privatpersoner, företag,
fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i Stockholm

Om du bor i Stockholm är du förmodligen införstådd med vad vintrarna kan medföra i form av sjunkande temperaturer och stora mängder av snö och is. Årligen rapporteras det om tragiska is- och snöolyckor med egendoms- och personskador som följd.

Men hur är det egentligen med stora is- och snömängder på hustak?

Faktum är att mindre mängder av is och snö i allmänhet inte orsakar skada på ett välskött tak. När is och snö däremot ackumuleras, kan den extra vikten från snö- och isbildning få ett tak att kollapsa och även orsaka skador på byggnadsstrukturen. Den bästa försäkringen för att säkerställa att taket förblir intakt är att vara proaktiv och ta bort is- och snömängderna innan de blir ett problem. Det är här som vi på Pettersson Tak & Bygg kan hjälpa dig då vi har många års erfarenhet inom takskottning i Stockholm.

Ring oss idag på 08-500 302 60.

Vi erbjuder två olika slags tjänster för snöröjning av tak i Stockholm:

Den ena tjänsten är ett så kallat avropsavtal för takskottning där vi garanterar att vi har snöröjt taket inom 24 timmar från den tidpunkt du kontaktar oss. Den andra tjänsten är ett bevakningsavtal för takskottning, vilket innebär att vi tar över hela ansvaret för takskottningen av din fastighet. Du kan lugnt koppla av, vi tar hand om hela processen. Vi både bevakar din fastighet och säkerställer att taket snöröjs vid behov.

Viktigt att notera är att takskottning kan vara mycket farligt och bör endast utföras av försäkrade och erfarna takläggare. Snöskottning av tak skiljer sig mycket från vanlig snöskottning på marknivå. Om du inte vet vad du gör kan detta få ödesdigra konsekvenser. Inte nog med att du kan skada hustaket och byggnadsstrukturen, du kan även utsätta dig själv och andra för stor fara.

Hos Pettersson Tak & Bygg är våra professionella takläggare fullt försäkrade och utbildade i att noggrant ta bort all snö och is från ditt tak utan att skada takets struktur. Vi ser till att alla säkerhetsåtgärder efterföljs för att förhindra tragiska olyckor som annars kan inträffa.

Har du några frågor om takskottning i Stockholm?

Motverka dyra hus- och takreparationer som kan orsakas av is och snö, vi svarar gärna på dina frågor om taksnöröjning i Stockholm. Varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-500 302 60.